ALGEMENE VOORWAARDEN PIPPENS LOFTDINER

28 SEPTEMBER 2020

Bij PIPPENS hanteren wij de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven horecadiensten verlenen en horeca overeenkomsten sluiten. 

RESERVEREN PIPPENS LOFTDINER

Na volledige betaling van het TICKET voor het PIPPENS LOFTDINER is de reservering definitief. De betaling dient binnen 5 dagen na de reserveringsdatum voldaan te zijn. 

ANNULEREN PIPPENS LOFTDINER DOOR GAST

Annulering tot 10 dagen voor het PIPPENS LOFTDINER, geeft de mogelijkheid om het TICKET bij een volgend PIPPENS LOFTDINER in te zetten. Met uiterlijke geldigheid van 1 jaar, met bijbetaling van een eventuele prijsstijging. Terugbetaling is niet mogelijk. Binnen 10 dagen is annulering alleen mogelijk wanneer we nieuwe gasten in uw plaats vinden, anders komt het TICKET te vervallen. Dit geldt ook bij no-show. 

ANNULEREN PIPPENS LOFTDINER DOOR PIPPENS

Annulering door PIPPENS van het PIPPENS LOFTDINER bij overmacht, geeft de mogelijkheid om het TICKET bij een volgend PIPPENS LOFTDINER. Met uiterlijke geldigheid van 1 jaar. Terugbetaling is niet mogelijk.

Annulering door PIPPENS van het PIPPENS LOFTDINER door een overige reden, geeft de mogelijkheid tot terugbetaling of om het TICKET bij een volgend PIPPENS LOFTDINER in te zetten. Met uiterlijke geldigheid van 1 jaar.

AANTAL GASTEN PIPPENS LOFTDINER

Bij meer dan 12 gasten bij een PIPPENS LOFTDINER kan deze doorgang vinden. Mochten er minder dan 12 gasten reserveren, dan behoudt PIPPENS het recht om een PIPPENS LOFTDINER te annuleren, met terugbetaling van het TICKET. Of in overleg het PIPPENS LOFTDINER te verplaatsen of om het TICKET op een volgend PIPPENS LOFTDINER te verzilveren.

RESERVEREN PRIVATE/BUSINESS LOFTDINER

Voor het reserveren van een PRIVATE/BUSINESS LOFTDINER kan een datum vastgelegd worden op alle dagen van de week. THE TABLE is exclusief voor uw gezelschap van 12-24 personen. De betaling dient volledig voldaan te worden, uiterlijk tot 10 dagen voor het PRIVATE/BUSINESS LOFTDINER. Naar wens kan een factuur opgemaakt worden. Annuleren na deze 10 dagen is niet mogelijk. Extra gasten na deze 10 dagen in overleg.

ANNULEREN PRIVATE/BUSINESS LOFTDINER DOOR GAST

Annuleren is tot 10 dagen voor het PRIVATE/BUSINESS LOFTDINER mogelijk. 

ANNULEREN PRIVATE/BUSINESS LOFTDINER DOOR PIPPENS

Annulering door PIPPENS van het PRIVATE/BUSINESS LOFTDINER bij overmacht, geeft de mogelijkheid om een nieuwe datum te plannen. Terugbetaling is niet mogelijk.

Annulering door PIPPENS van het PRIVATE/BUSINESS LOFTDINER door een overige reden, geeft de mogelijkheid tot terugbetaling of geeft de mogelijkheid om een nieuwe datum te plannen.

CORONAVIRUS

Door het coronavirus zijn er beperkende voorschriften in het restaurant. Het is niet mogelijk om af te wijken van deze voorschriften en we vragen u de aanwijzingen van TEAM PIPPENS te volgen. Bij het niet naleven van deze voorschriften, behoudt PIPPENS het recht om de reservering/avond te beëindigen en het TICKET komt te vervallen. Schade die PIPPENS lijdt door het handelen in strijd met deze voorschriften kan op de gast worden verhaald.

ALLERGIEËN / DRANKARRANGEMENT

Allergieën, 0% of BOB arrangement dienen uiterlijk tot 10 dagen voor het LOFTDINER doorgegeven te worden. Bij PIPPENS serveren we u tijdens het LOFTDINER een drankarrangement afgestemd op het menu, er wordt niet onbeperkt (bij)geschonken. PIPPENS behoudt het recht om afhankelijk van het menu of bij later doorgeven om niet rekening te houden met de allergie. Vanwege de complexiteit van 20 gangen voor maximaal 24 gasten is het niet altijd mogelijk om aan alle allergieën te kunnen voldoen. 

TIJDEN LOFTDINER

Het LOFTDINER start om 18:30, behalve wanneer uitdrukkelijk anders aangegeven door PIPPENS bij de reservering. Om uiterlijk 23:00 sluiten we de avond af. Vanwege de voorbereidingen is het niet mogelijk om gasten eerder te ontvangen. Op het aanvangstijdstip starten we direct met het menu. Afhankelijk van het tijdstip bij later aanschuiven behoudt PIPPENS het recht om een deel van het menu te schrappen.

PRIVACY

Omdat uw privacy zeer belangrijk is voor ons, zullen uw gegevens enkel gebruikt worden om direct contact met u op te nemen. Uw informatie wordt verwerkt in het MailChimp mailprogramma en in overeenstemming met hun ‘Privacy Beleid en Voorwaarden’ worden deze gegevens verwerkt. Dit betekent dat uw gegevens niet word gedeeld met derden. Bij inschrijving op een PIPPENS LOFTDINER voegen we u automatisch toe aan de nieuwsbrief om de uitleg van het diner door te kunnen sturen. Uiteraard staat het u vrij om na deze mail om direct onderaan uit te schrijven.

De foto’s gemaakt tijdens het LOFTDINER kunnen gebruikt worden voor promotie, maar wanneer je duidelijk zichtbaar bent op deze foto’s zullen we toestemming vragen voor gebruik.