ALGEMENE VOORWAARDEN OPEN LOFTDINER

29 APRIL 2020

Bij PIPPENS hanteren wij de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven horecadiensten verlenen en horeca overeenkomsten sluiten. 

RESERVEREN OPEN LOFTDINER

Na volledige betaling van de ticket(s) voor het OPEN LOFTDINER is de reservering definitief. De betaling dient binnen 5 dagen na de reserveringsdatum voldaan te zijn. 

ANNULEREN OPEN LOFTDINER GAST

Annulering 10 dagen voor het OPEN LOFTDINER, geeft de mogelijkheid om de tickets bij een volgend NEW LOFTDINER of OPEN LOFTDINER in te zetten. Met uiterlijke geldigheid van 1 jaar, met bijbetaling van een eventuele prijsstijging. Terugbetaling is niet mogelijk. Binnen 10 dagen is annulering alleen mogelijk wanneer we nieuwe gasten in uw plaats vinden, anders komt het ticket te vervallen. Dit geldt ook bij no-show. 

ANNULEREN OPEN LOFTDINER PIPPENS

Annulering door PIPPENS van het OPEN LOFTDINER bij overmacht, geeft de mogelijkheid om de tickets bij een volgend NEW LOFTDINER of OPEN LOFTDINER met voorrang in te zetten. Met uiterlijke geldigheid van 2 jaar. Terugbetaling is niet mogelijk.

Annulering door PIPPENS van het OPEN LOFTDINER door een overige reden, geeft de mogelijkheid tot terugbetaling of om de tickets bij een volgend NEW LOFTDINER of OPEN LOFTDINER  met voorrang in te zetten. Met uiterlijke geldigheid van 2 jaar, met bijbetaling van een eventuele prijsstijging.

CORONAVIRUS

Door het coronavirus zijn er beperkende voorschriften in het restaurant. Deze voorschriften worden bij reservering aan u kenbaar gemaakt. Het is niet mogelijk om af te wijken van deze voorschriften. Bij het niet naleven van deze voorschriften, behoudt PIPPENS het recht om het LOFTDINER te beëindigen. 

AANTAL GASTEN OPEN LOFTDINER

Bij meer dan 12 gasten bij een OPEN LOFTDINER kan deze doorgang vinden. Mochten er minder dan 12 gasten reserveren, dan behoudt PIPPENS het recht om een OPEN LOFTDINER te annuleren, met terugbetaling van de tickets. Of in overleg het OPEN LOFTDINER te verplaatsen of om de tickets op een volgend OPEN LOFTDINER met voorrang te verzilveren.

ALLERGIEËN

Allergieën dienen uiterlijk 10 dagen voor het LOFTDINER doorgegeven te worden. PIPPENS behoudt het recht om afhankelijk van het menu of bij later doorgeven om niet rekening te houden met de allergie. Vanwege de complexiteit van 20 gangen voor maximaal 24 gasten is het niet altijd mogelijk om aan alle allergieën te kunnen voldoen. 

DRANKARRANGEMENT

Bij PIPPENS serveren we u tijdens het OPEN LOFTDINER een drankarrangement afgestemd op het menu. Er is daarnaast de keuze uit een alcoholvrij alternatief. Binnen het LOFTDINER concept wordt er niet onbeperkt geschonken en kan niet worden bijgeschonken. 

TIJDEN OPEN LOFTDINER

Het OPEN LOFTDINER start om 18:30, behalve wanneer uitdrukkelijk anders aangegeven door PIPPENS bij de reservering. Om uiterlijk 23:00 sluiten we de avond af. Vanwege de voorbereidingen is het niet mogelijk om gasten eerder te ontvangen. Op het aanvangstijdstip starten we direct met het menu. Afhankelijk van het tijdstip bij later aanschuiven behoudt PIPPENS het recht om een deel van het menu te schrappen.

PRIVACY

Omdat uw privacy zeer belangrijk is voor ons, zullen uw gegevens enkel gebruikt worden om direct contact met u op te nemen. Uw informatie wordt verwerkt in het MailChimp mailprogramma en in overeenstemming met hun ‘Privacy Beleid en Voorwaarden’ worden deze gegevens verwerkt. Dit betekent dat uw gegevens niet word gedeeld met derden. Bij inschrijving op een OPEN LOFTDINER voegen we u automatisch toe aan de nieuwsbrief om de uitleg van het diner door te kunnen sturen. Uiteraard staat het u vrij om na deze mail om direct onderaan uit te schrijven.

De foto’s gemaakt tijdens het LOFTDINER kunnen gebruikt worden voor promotie. Behalve wanneer u nadrukkelijk bij de reservering aangeeft dit niet te willen.