PIPPENS ALGEMENE VOORWAARDEN

27 JULI 2021

Bij PIPPENS hanteren wij de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven horecadiensten verlenen en horeca overeenkomsten sluiten. 

RESERVEREN 

Na volledige betaling van het TICKET voor de PIPPENS GASTROBAR of het PIPPENS LOFTDINER is de reservering definitief. De betaling dient binnen 5 dagen na de reserveringsdatum voldaan te zijn. 

ANNULERING DOOR GAST

Annulering tot 10 dagen voor de PIPPENS GASTROBAR of het PIPPENS LOFTDINER, geeft de mogelijkheid om het TICKET bij een volgende PIPPENS GASTROBAR of het PIPPENS LOFTDINER in te zetten. Met bijbetaling wanneer het een upgrade van PIPPENS LOFTDINER naar PIPPENS GASTROBAR betreft. Met uiterlijke geldigheid van 1 jaar, met bijbetaling van een eventuele prijsstijging. Terugbetaling is niet mogelijk. Binnen 10 dagen is annulering alleen mogelijk wanneer we nieuwe gasten in de plaats vinden, anders komt het TICKET te vervallen. Bij no-show komt het ticket te vervallen. 

ANNULERING DOOR PIPPENS

Annulering door PIPPENS van de PIPPENS GASTROBAR of het PIPPENS LOFTDINER bij overmacht, geeft de mogelijkheid om het TICKET bij een volgende PIPPENS GASTROBAR of PIPPENS LOFTDINER in te zetten. Met bijbetaling wanneer het een upgrade van PIPPENS LOFTDINER naar PIPPENS GASTROBAR betreft. Met uiterlijke geldigheid van 1 jaar. Terugbetaling is niet mogelijk.

Annulering door PIPPENS van de PIPPENS GASTROBAR door een overige reden, geeft de mogelijkheid tot terugbetaling of om het TICKET bij een volgende PIPPENS GASTROBAR in te zetten. Met bijbetaling wanneer het een upgrade van PIPPENS LOFTDINER naar PIPPENS GASTROBAR betreft. Met uiterlijke geldigheid van 1 jaar.

CORONAVIRUS

Door het coronavirus zijn er beperkende voorschriften in het restaurant. Het is niet mogelijk om af te wijken van deze voorschriften en we vragen om de aanwijzingen van TEAM PIPPENS te volgen. Bij het niet naleven van deze voorschriften, behoudt PIPPENS het recht om de reservering/avond te beëindigen en het TICKET komt te vervallen. Schade die PIPPENS lijdt door het handelen in strijd met deze voorschriften kan op de gast worden verhaald.

ALLERGIE/ OVERTUIGING / DRANK

Allergieën, overtuigingen, 0% of BOB arrangement dienen uiterlijk 10 dagen voor de PIPPENS GASTROBAR of het PIPPENS LOFTDINER doorgegeven te worden. De dranken zijn integraal onderdeel van het menu. Het is een Table d’Hôte drankmenu (drinken wat de fles schaft) en daarnaast schenken we niet bij. PIPPENS behoudt het recht om afhankelijk van het menu of bij later doorgeven om niet rekening te houden met de allergie. Vanwege de complexiteit van het menu is het niet altijd mogelijk om aan alle allergieën te kunnen voldoen. Bij complexe allergieën en meerwerk van PIPPENS kan er een toeslag van 10-20 euro gerekend worden. 

TIJDSDUUR

De PIPPENS GASTROBAR en het PIPPENS LOFTDINER starten om 18:30, behalve wanneer uitdrukkelijk anders aangegeven door PIPPENS bij de reservering. Om uiterlijk 23:00 sluiten we de avond af. Vanwege de voorbereidingen is het niet mogelijk om gasten eerder te ontvangen. Op het aanvangstijdstip starten we direct met het menu. Afhankelijk van het tijdstip bij later aanschuiven behoudt PIPPENS het recht om een deel van het menu te schrappen.

PRIVACY

Omdat privacy zeer belangrijk is voor ons, zullen persoonlijke gegevens enkel gebruikt worden om direct contact op te nemen. Persoonlijke informatie wordt verwerkt in het MailChimp mailprogramma en in overeenstemming met hun ‘Privacy Beleid en Voorwaarden’ worden deze gegevens verwerkt. Dit betekent dat persoonlijke gegevens niet word gedeeld met derden. Bij inschrijving op de PIPPENS GASTROBAR of het PIPPENS LOFTDINER voegen we de contactpersoon automatisch toe aan de nieuwsbrief om de uitleg van het diner door te kunnen sturen. Uiteraard staat het vrij om na deze mail om direct onderaan uit te schrijven.

De foto’s gemaakt tijdens de PIPPENS GASTROBAR kunnen gebruikt worden voor promotie, maar wanneer duidelijk zichtbaar op deze foto’s zullen we toestemming vragen voor gebruik.